Perquè no és el mateix: 

"Fica a la rentadora les joguines de la nena."

  que    

"Fica a la rentadora les joguines i la nena."

QUÈ  ÉS  LA  LOGOGÈNIA?

Video traduït a la Llengua Catalana, amb subtítols.

¿QUÉ  ES  LA  LOGOGENIA?

Video en Llengua Castellana, amb subtítols.

La logogènia aconsegueix que les persones amb dificultats lingüístiques derivades de la sordesa també captin la diferència.